اصفهان، شمس ابادی، چهاراه قصر، ساختمان رودكی، طبقه 3، مطب دكتر مقاره عابد

مزایای دستگاه ليزرواژینال موناليزا نسبت به موارد مشابه که عموما جراحی است:
•  غیر تهاجمی بودن ( بدون خونریزی )
•  بدون درد و بدون نیاز به بی حسی
•  بدون نیاز به وسایل مصرفی
•  درمان سریع ( حدود ده دقیقه )
•  درمان سرپایی.

نوشتن دیدگاه