زایمان طبیعی

زایمان طبیعی نسبت به نوع سزارین مزیت های بسیاری دارد و از آنجایی که روند طبیعی خودش را دارد، بسیاری از پزشکان این روش زایمان را قبول دارند. هیچ فردی نمی تواند زمان شروع زایمان طبیعی را دقیق حدس بزند و زمان آن تقریبی می باشد، یکی از مهمترین نشانه های نزدیک شدن زمان زایمان، این است که سر جنین به قسمت پایین شکم می آید و مادر احساس سبکی خواهد داشت.

مراحل زایمان طبیعی

فرآیندی که در زایمان طبیعی وجود دارد تقسیم به سه دسته می شود و این دسته عبارت می باشد از:

  • مرحله اول

مرحله اول زایمان هم به تنهایی دارای سه قسمت می شود که اولین قسمت آن شامل دردهای اولیه است و در این قسمت دهانه رحم باز می شود و انقباضات واقعی به وجود خواهد آمد. دردهای فعال، قسمت دوم آن می باشد که دهانه رحم تا 7 سانتی متر هم باز می شود و انقباضات بسیار فعال تر می گردند، در این مرحله مادر دهانش خشک می شود و کمر درد می گیرد. دردهای انتقالی، یکی دیگر از قسمت های این مرحله در زایمان طبیعی می باشد که یکی از دردناک ترین مراحل به شمار می رود. در این مرحله زایمان نزدیک است و این درد 20 الی 90 دقیقه طول می کشد.

زایمان طبیعی

  • مرحله دوم

این مرحله از زایمان طبیعی مربوط به تولد نوزاد می باشد، که شما را به اتاق عمل می برند و پزشک و پرستاران به شما می گویند باید زور بزنید و شما را روی صندلی مخصوص می نشانند. زمانی که دهانه رحم تا 10 سانتی متر باز شود، ناخودآگاه احساس خواهید کرد که جنین می خواهد بیرون بیاید و باید در این مرحله تا می توانید زور بزنید. پزشک زمان دقیق زایمان را با مشاهده دهانه رحم به خوبی مشخص می کند.

  • مرحله سوم

خروج جفت، مرحله نهایی زایمان طبیعی به شمار می رود. بعد از به دنیا آمدن نوزاد، باید جفت او هم از رحم مادر خارج شود. جفت به دیواره رحم متصل شده است و با بند ناف ارتباط دارد. بعد از اینکه نوزاد به دنیا می آید، فعالیت دهانه رحم تمام می شود و می تواند استراحت کند، ولی بعد از چندین دقیقه حالت انقباض به خود می گیرد که این انقباض، به دلیل خارج کردن جفت از درون شکم می باشد. دقت داشته باشید که جفت همراه با مقداری خون از رحم مادر بیرون می آید و پزشک بعد از آن آموزش های لازم را به مادر می دهد.

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی ایستاده

مادرانی که تجربه زایمان طبیعی ایستاده داشته اند، نسبت به مادرانی که روی تخت دراز کشیده بودند احساس بهتری داشته اند. همه ما به خوبی می دانیم زایمان طبیعی دردناک است و به همین دلیل است که برخی از مادران، این روش زایمان را برای به دنیا آوردن نوزاد خود انتخاب نمی کنند. اما راهکارهای بسیار زیادی وجود دارد که درد زایمان طبیعی را کمتر می کند و یکی از آنها، این است که مادر به صورت ایستاده نوزاد خود را به دنیا بیاورد.
زمانی که مادر نتواند به صورت نشسته نوزاد خود را به دنیا بیاورد، می تواند با حالت ایستاده نزول او را آسان تر سازد، که با آرام آرام قدم زدن کار نزول نوزاد را بسیار راحت می کند. این روش مزیت های بسیاری دارد و یکی از مهمترین آنها این است که به کمر شما فشار وارد نمی شود و همچنین سرعت زایمان بالاتر می رود. این روش زایمان طبیعی، باید تحت نظارت پزشک باشد تا به خوبی انجام گردد و مادر بدون هیچ مشکلی نوزاد خود را به دنیا بیاورد.

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی از روبرو

یکی از روش های زایمان طبیعی این است که مادر نوزاد خود را از روبرو به دنیا بیاورد و بتواند او را مشاهده کند. این روش برای مادر لذت بسیاری دارد و با اینکه درد آن بسیار زیاد است، توسط بسیاری از مادرها این درد پذیرفته می شود و انجام می گردد. پزشک برای اینکه مادر در این روش به راحتی نوزاد خود را به دنیا بیاورد، به او آمپول فشار می زند که آن را باید به قسمت نخاع وارد سازد. در این صورت مادر بی حس می شود و به همین دلیل، امکان دارد که تا حدودی زایمان زمان ببرد. بعد از اینکه مادر نوزاد خود را به دنیا بیاورد باید کمی استراحت کند تا عوارض آن آمپول که برای فشار به دنیا آوردن نوزاد به او تزریق کرده اند، او را درگیر نسازد. اینکه شما با استفاده از این روش، زایمان طبیعی داشته باشید برای بسیاری از مادران اهمیت دارد، چرا که آنها نمی خواهند زایمان سزارین داشته باشند و به همین دلیل ترجیح می دهند درد این زایمان را با آمپول فشار کمتر کنند و نوزاد خود را به دنیا بیاورند.

نوشتن دیدگاه